Mestring og adferdsøkonomi

«Smart kontekst skaper smarte mennesker»

Atferdsøkonomi kalles den «nye» økonomien og gir oss innsikt i rasjonalitetens og selvkontrollens begrensninger, men forklarer også hvilke effektive løsninger som finnes.

I den tradisjonelle økonomi, går man fra at mennesker først og fremst beslutter og handler ut fra en rasjonell egeninteresse. Den utgår ifra at hvis vi er nok informert så vil vi handle rasjonelt. Vi vil prioritere, velge, sette mål, planlegge og gjennomføre.

Hvordan kan jeg øke  bevisstheten rundt adferdsøkonomi, som igjen vil skape økte resultater for deg og din bedrift?