LedMed

LedMed er noe langt mer enn en medarbeiderundersøkelse. Det er både en leksjon i medarbeiderskap, en organisasjonskartlegging og et utviklingsverktøy. Rapportene belyser medarbeidernes arbeidsglede og engasjement, samspillet i avdelingen og relasjonene mellom leder og medarbeidere på en måte som stimulerer til utvikling og vekst. Arbeidsmaterialet gjør det mulig for lederne å ta tak i resultatene og engasjere medarbeiderne i utviklingen. Erfaringen er at de fleste medarbeidere villig engasjerer seg og deler ansvaret for å skape en god og effektiv arbeidsplass.

Kontakt meg

Josefsson Utvikling © 2018

Nettsiden er levert av Godt Sagt AS.