Nytt WEB-verktøy for medarbeidersamtale

Medarbeidersamtaler oppsto på 1980-tallet og ble raskt en institusjon. Innholdet i samtalene har variert over tid, med et mer eller mindre omfattende skjema som støtte for samtalen. Dette har vært viktig for å strukturere lederoppgaven og få tid til å snakke sammen om erfaringer og utvikling fremover. Utfordringen er å få til en dialog som begge opplever som avklarende, nyttig og motiverende.

Kontakt meg

Josefsson Utvikling © 2018

Nettsiden er levert av Godt Sagt AS.