Ansvar

Medarbeiderskap handler om profesjonalitet og ansvarlighet. Dette er også grunnlaget for yrkesstolthet og arbeidsglede. Alle ønsker å være en god medarbeider og en forutsetning for å kunne utvikle oss er å vite hvordan andre ser oss i hverdagen. AnSvar er et feedbackverktøy for utvikling av godt medarbeiderskap.

Hvorfor AnSvar
Alle trenger feedback for å bli klar over hva som er bra med eget medarbeiderskap og hva som kan utvikles. Dette tenner en gnist til utvikling.
I tillegg til individuell feedback, gis det også en oversikt over hvordan samspillet er på bred basis på arbeidsplassen. Slik inviteres det til å ta et felles ansvar for utvikling og vekst i arbeidsgruppen.

Verktøyet
AnSvar er et internettbasert verktøy for feedback kollegaer imellom. Det belyser hvordan den enkelte forholder seg til jobben, til kollegaene og til arbeidsgiveren. Det kan også gis feedback som fritekst.

Kontakt meg

Josefsson Utvikling © 2018

Nettsiden er levert av Godt Sagt AS.