4 Temperamenter

Menneskeheten har til alle tider vært opptatt av å forstå seg selv og andre. Mer eller mindre bevisst gjør vi sammenlikninger for å orientere oss i det sosiale landskapet og håndtere relasjonen til våre omgivelser. Fire Temperamenter er et verktøy for å bli mer klar over egne og andres personlige kvaliteter. Dette er et godt grunnlag for personlig utvikling og utvikling av samspillet på arbeidsplassen.

Hvorfor 4 Temperamenter
Verktøyet er basert på positiv psykologi og bidrar til gode samtaler om likheter og forskjeller i arbeidsgruppen og hvordan den enkeltes egenskaper best kan komme til nytte i hverdagen.
Fire Temperamenter løfter frem den enkeltes unike kvaliteter på en måte som skaper trygghet og god selvfølelse.

Kontakt meg

Josefsson Utvikling © 2018

Nettsiden er levert av Godt Sagt AS.