Medarbeiderskap

Suksessrike bedrifter lykkes i større grad med å få alle medarbeidere til å bidra mot felles mål. Ledere alene er sjanseløse, og må i større grad involvere medarbeiderne slik at de tar et større ansvar og viser større initiativ.

Medarbeiderskap er et begrep i tiden, som alle synes har en positiv klang, men hva betyr det egentlig?

Triangel om medarbeiderskap

Medarbeiderskap handler om hvordan vi forholder oss til arbeidsoppgavene, til arbeidskollegaene og til arbeidsgiveren. Vi må ha oppmerksomhet på alle disse tre hjørnestenene samtidig. Det er ikke tilstrekkelig å være god på bare ett område. En dyktig fagperson med primadonna-nykker, en munter kollega som ikke er opptatt av oppgaven, eller «talsmannen» som konstant utfordrer beslutninger og ledelsen, utøver ikke godt medarbeiderskap.

 

Hvordan utvikle godt medarbeiderskap?

Det er lettere sagt enn gjort å få til gode, åpne samtaler om de viktige temaene. De fleste har en så hektisk hverdag at det er vanskelig å få tid til snakke sammen. og det er ofte vanskelig å komme frem til hva man skal prate om. Gode samtaleverktøy er helt avgjørende.

Våre medarbeiderundersøkelser er sterkt forankret i Medarbeiderskap

Cay Anders Josefsson er sertifisert av Teamwork AS innen medarbeiderskap.