Lederutvikling

Leder- og ledelsesutvikling har som formål å utvikle individ eller grupper til å kunne utøve mer effektiv ledelse. Lederutvikling skal bidra til økt verdiskapning og at bedriftenes mål nås.

90% av all lederutvikling kan ikke dokumentere resultater over tid. Ledere går på kurs, blir motivert og setter seg mål, men de kommer tilbake til en hverdag som ikke har forandret seg.

I mer enn 20 år har jeg jobbet med lederutvikling i en rekke bedrifter og jeg benytter ulike modeller i min arbeidsprosess. Sammen med oppdragsgiver finner vi den mest effektive samarbeidsformen. Det er viktig å skjønne bedriftens strategi, organisering og behov. Sammen må vi besvare spørsmålet «Hva er målet med treningen og lederutviklingen?».

Ved hjelp av forskningen som er gjort innen atferdsøkonomi, og kompetanse på dette feltet hjelper jeg ledere til varig endring av definert atferd.