Kurs, foredrag og utviklingsprosesser

Jeg har mer enn 20 års erfaring som coach, kursleder, foredragsholder og lederutvikler, i større og mindre bedrifter.

I tillegg har erfaring som idrettsleder, leder i frisørbransjen og selger gitt meg en egen evne til å formidle kunnskap og skape innsikt på en inspirende måte. Jeg snakker like godt til alle nivåer i organisasjonen, og er god til å involvere tilhørerne i lærende aktiviteter og praktiske øvelser. Temaene er like aktuelle uavhengig av bransje og rolle, og har betydning for både jobbsituasjonen og privatlivet.

Alle foredragene varer i fra 1 – 2 timer, de kan kombineres og utvides til kurs med varighet en halv eller hel dag, og til utviklingsprosesser over en kort eller lengre periode.

Min ambisjon er å hjelpe mine kunder til varig endring av atferd, som igjen skaper resultater.